Ciało kobiety,jej fizyczność, seksualność jeszcze do niedawna stanowiły temat tabu. Dzięki krytyce feministycznej sprawy kobiecej cielesności przestały być skrępowane zmową milczenia. Również rozwój medycyny i swobodny dostęp do antykoncepcji wpłynął na zmianę w postrzeganiu kobiecej fizyczności. Feministyczne programy społeczne i rozważania doprowadziły, do tego że dziś same kobiety zupełnie inaczej odnoszą się do swojej fizyczność – jej biologicznych i psychologicznych aspektów, do swojej seksualności. Widoczna i intensywna zmiana na przestrzeni ostatnich dekad do kwestii ciała kobiecego doprowadziła do przedyskutowania na nowo kobiecych potrzeb, postrzegania kobiecej cielesności i krytyki dotyczących jej stereotypów czy też wizerunków, które są niekompletne, zakłamane lub uwłaczające kobiecie. Polemika dotycząca kobiecej cielesności rozszerza się o zagadnienia takie jak sprawy molestowania kobiet, przemocy fizycznej wobec niej, nacisków kulturowych wobec kobiecego ciała (szkodliwe stereotypy, wizerunki w mediach, kult ciała na granicy z jego naturalnymi funkcjami). Obecnie otwarcie dyskutuje się kwestie biologicznych funkcji kobiecej cielesności (wchodzą tu problematyka z zakresu np.: poród, macierzyństwo, aborcja) czy na przykład sprzeciw feministek przeciw pornografii jako dziedzinie męskiej dominacji, za sprawą której kobietę i jej cielesność zredukowana została do przedmiotu, narzędzia zaspokajającego męskie żądzę czy obiektu pożądania.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Feministyczna krytyka literacka została wyłączona
Feministyczna krytyka literacka