Feminizm w trosce o podstawowe prawa

Porównując sytuację społeczno – ekonomiczną kobiet Zachodu do sytuacji tych z krajów trzeciego świata, muzułmańskich czy kobiet indyjskich trudno nie zauważyć olbrzymiego rozłamu. Podczas gdy na Zachodzie podstawowe prawa kobiet przynajmniej formalnie są respektowane, a w świadomości społecznej kobieta funkcjonuje jako pełnoprawny członek społeczeństwa i wspólnoty, to poza cywilizacją zachodnią sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Stąd feministyczne ruchy społeczne część swych działań przeniosły właśnie na obszar tych tradycji kulturowych, wspierając i wspomagając kobiety spoza ich kręgu kulturowego w walce o ich prawa i o prawa człowieka w ogóle. Walka z wielowiekową tradycją patriarchalna doprowadziła do zmian na Zachodzie, teraz rozprzestrzenia się na dalej. Coraz częściej słyszy się o tragicznej wręcz sytuacji kobiet afrykańskich, indyjskich, muzułmańskich gdzie doprowadzona do absurdu męska dominacja, naciski religijne i społeczne (uciekając się do form jawnej przemocy, molestowań, skandalicznych zachowań wobec kobiet) uświadamiają o wciąż obecnej nierówności płci i zbrodniom przeciw kobietom, przeciw człowiekowi. Nie tylko feministki ale wszelkie organizacje obrony praw człowieka pozostają żywo zaangażowane w przeciwdziałanie wszelkim tego typy formom dyskryminacji. Coraz licznej też same uciśnione kobiety walczą o swoje prawa, reagują i domagają się reakcji ze strony Zachodu.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Odzyskana kobieca cielesność została wyłączona
Odzyskana kobieca cielesność