Feminizm w zmiennym świecie

Współczesny rozwój myśli feministycznej, wpływ teorii społecznej spowodował w konsekwencji, że działania ruchów feministycznych przestały być skupione wokół równouprawnienia kobiet, ale coraz częściej są szeroko pojętym przeciwdziałaniem wobec wszelkich społecznych wykluczeń. Feminizm domaga się już nie tylko emancypacji i równego traktowania kobiet, ale także mniejszości społecznych, seksualnych, etnicznych. Przede wszystkim ruchy feministyczne dawno przestały skupiać tylko i wyłącznie kobiety, coraz liczniej należą do nich mężczyźni, oprócz tego stały się wielokulturowe (w opozycji do feminizmu białych europejek z klasy średniej – feminizm pierwszej fali), wielorasowe. Feminizm okazał się ideologią niezwykle otwartą, czerpie z wielu dziedzin naukowych, ma szeroki zakres zagadnień, na przykład: problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci, chorób przenoszonych drogą płciową, sytuacją ekonomiczną kobiet, mniejszości etnicznych, pracą dzieci, ekologią, złemu traktowaniu zwierząt, itp. Wciąż zakres jego zagadnień poszerza się, myśl feministyczna pozostaje niezwykle wyczulona na wszelkie przejawy dyskryminacji, przemocy i nacisku we współczesnym świecie,(już dawno nie tylko w kwestii kobiet), wraz z niezmienną gotowością różnorodnych ruchów społecznych do walki z uciśnieniem. Przede wszystkim zaś feminizm jest dowodem mocy sprawczej i siły kobiet, bowiem choć cel nie został osiągnięty do końca to lepsza sytuacja kobiet w świecie jest zasługą feministek.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Równouprawnienie czyli krajobraz po bitwie została wyłączona
Równouprawnienie czyli krajobraz po bitwie