Koniec wartości patriarchalnych

Feminizm upatruje źródeł podrzędnej pozycji kobiety w strukturach patriarchalnego systemu. Ten agresywny system nastawiony na męską dominację, nacechowany antropocentryzmem (przy czy silnie mężczyzna zostaje tu utożsamiony z człowiekiem w centrum), w którym kładzie się nacisk na nadrzędną rolę ojca. Kultura patriarchalna w swej wielowiekowej tradycji wymagała od kobiety poddaństwa wobec władzy i nakazów męskiego prawa. Odmawiano kobiecie prawa do samostanowienia, do własności, edukacji i wolności, uważając ją za gorszą od mężczyzny wymagającą jego opieki i nadzoru. Role matki i opiekunki zredukowano do rangi niższej niż ranga ojca. Infantylizowanie kobiety i przypisywanie jej roli „płci słabszej” przyczyniło się do usytuowania jej w sferze prywatnej – czyli domowej, jako żona, matka, gospodyni. Mężczyzna natomiast jako „płeć silna” i „lepsza” uzurpował sobie prawo do sfery publicznej – praca zawodowa, edukacja, kultura. Jako jedyny pan i władca owej sfery był jej twórcą i nadzorcą. Z tej pozycji zaś łatwo przyszło wykorzystywać prawo, ekonomie czy kulturę jako narzędzia manipulowania kobietą i utrzymywania tradycyjnego podziału ról. We współczesnej intensywnie zmieniającej się rzeczywistości taki stan rzeczy nie ma już racji bytu. Stąd feministki utrzymują, iż kluczem do wyzwolenia kobiety jest radykalna zmiana systemu patriarchalnego i jego pozostałości, który obecnie nie służy już żadnej płci.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Dlaczego potrzebujemy feministek została wyłączona