Wolne kobiety córki feminizmu

Jednym z zarzutów wobec feminizmu jest to, że wywalczając kobietom równouprawnienie jednocześnie spowodował upodobnienie kobiet do mężczyzn. Kobiety opuściwszy wreszcie sferę prywatną wyszły do publicznej, w której jednak zostały zmuszone do grania według męskich reguł, uznania zasad patriarchalnej kultury, co uczyniło je podobne mężczyznom. Według tej koncepcji współczesna kobieta jest wyzwolona o tyle o ile zdoła w męskim świecie być równa mężczyźnie lub stanie się jego lepszą wersją. Feminizm jednak odpiera te ataki wykazując na reformy jakie zostały dokonane w celu zmniejszenia męskiej dominacji – polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz konstrukcje płci kulturowej ukazującej względność ról. Współczesne badania właśnie dotyczące tożsamości płci pozwalają zrozumieć wiele różnic dotyczących mężczyzn i kobiet, ich odmiennego funkcjonowania w kulturze, różną seksualność a co za tym idzie odmienne potrzeby. Mimo wszystko kultura nie może pozostawać już obojętna wobec tych odkryć, a zmiany w świadomości społecznej stały się widoczne. Przykładem jest tu zburzenie tabu jakim jeszcze kilka dekad temu była fizjologia kobiety, biologiczne aspekty ciąży czy kobieca seksualność. Obecnie stało się poprawnością polityczną prawo kobiety do samostanowienia o sobie, jej wolność, niezależność. Feminizm z pewnością na przestrzeni swej wieloletniej działalności zwrócił kobietom prawo przede wszystkim do siebie samej, do samostanowienia o sobie , do wolności wyboru, a w razie jakiegokolwiek ucisku czy przemocy do walki o swoje prawa.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Koniec wartości patriarchalnych została wyłączona